Czy muzyka może pomóc w nauce języka angielskiego?

Czy muzyka może pomóc w nauce języka angielskiego?

Muzyka wspiera proces nauczania, szczególnie na początkowych etapach edukacji, ale nie tylko. Neurodydaktycy nie mają już dzisiaj wątpliwości – te same obszary w mózgu, które pobudza muzyka, opowiadają także za procesy uczenia się.

Muzyczność języka 

Wpisując w wyszukiwarkę „kurs angielskiego dla dzieci Warszawa”, szukasz nowoczesnej szkoły językowej, która zaoferuje Ci efektywną naukę? Jeśli tak, to zapytaj o program nauczania, wykorzystywane metody. W większości szkół idących z duchem czasu, takich jak Early Stage, muzyka odgrywa ogromną rolę. I nie chodzi tutaj wyłącznie o małe muzyczne przerywniki od „tradycyjnej” nauki. Metodycy i dydaktyczny w szkołach językowych doskonale zdają sobie sprawę, że wykorzystanie śpiewu do nauki języka obcego ułatwia:

  • naukę poprawnego akcentowania, 
  • przyswojenie naturalnej melodii konkretnego języka, 
  • zapamiętywanie wyrazów, całych konstrukcji językowych. 

Rytmiczność muzyki od zawsze stanowiła doskonałe narzędzie z zakresu mnemotechniki, z jego znaczenia zdawali sobie sprawę już średniowieczni twórcy. We współczesnym nauczaniu, kursach angielskiego dla dzieci w Warszawie nie bez powodu wykorzystuje się coraz więcej muzycznych elementów. Muzyka ułatwia ćwiczenie językowej pamięci, pomaga w przyswajaniu całych struktur leksykalnych, w końcu jak żadne inne narzędzie dydaktyczne ułatwia przyswajanie akcentu.

Zobacz też: Jak wybrać laptopa?

Dobre językowe emocje

Muzyka w różnej formie wykorzystywana jest na kursach angielskiego dla dzieci w Warszawie z jeszcze co najmniej jednego powodu. Badania neurodydaktyczne pokazują, że nasz mózg bardzo lubi muzykę, sprzyja ona bowiem wydzielaniu cennych neuroprzekaźników, a także pobudza emocje, a przez to również układ limbiczny. Ten sam układ, który bierze udział w procesach pamięciowych i wspomaga uczenie się. Muzyka nie tylko więc ze względu na swoje właściwości mnemotechniczne jest cenna przy nauce języka. Liczy się jej zdolność do pobudzania emocji, które mają to z kolei ogromny wpływ na efektywność procesu nauczania. Sprawdź, jak wyglądają zajęcia w szkole Early Stage:  https://earlystage.pl/pl/kursy/angielski-dla-dzieci-3-5-lat.

Muzyka a budowanie klimatu sprzyjającego nauczaniu 

Muzykę wielu nauczycieli języków obcych włącza do swojego program nauczania nie tylko ze względów już wyżej wymienionych. W szkole języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Early Stage https://earlystage.pl/ lektorzy podkreślają, że pomaga ona także budowaniu zaangażowania dzieci podczas zajęć, sprawia, że chętnie włączają się one w poszczególne zadania, odgrywają scenki i dzięki temu w przyjazny sposób uczą się języka. Już kilkanaście lat temu profesorowie Vinod Menon oraz Daniel Levitin z uniwersytetu Stanford udowodnili, że słuchanie muzyki powoduje pobudzenie w mózgu struktur związanych z układem nagrody. Muzyka to jeden z tych elementów nauki przez zabawę, który jest nie tylko bardzo efektywny, lecz także sprzyja budowaniu wyjątkowej atmosfery na zajęciach z języka obcego.

Artykuł partnera