Dominacja półkuli mózgu

Dominacja półkuli mózgu

Czy analityczno-kreatywny podział jest prawdziwy czy fałszywy?

Czy słyszałeś kiedyś, jak ludzie mówią, że mają tendencję do bycia bardziej prawo lub lewomózgowymi myślicielami? Od książek po programy telewizyjne, prawdopodobnie słyszałeś to wyrażenie wiele razy. A może nawet zrobiłeś test online, aby określić, który typ najlepiej Cię opisuje. Być może natknąłeś się na kilka artykułów lub książek sugerujących, że możesz uwolnić ukrytą kreatywność prawomózgowego myślenia lub dedukcyjną logikę myślenia lewomózgowego.

Ludziom określanym jako osoby myślące lewą półkulą mózgu mówi się, że mają silne zdolności matematyczne i logiczne. Z kolei osobom określanym jako osoby myślące prawą półkulą mózgu mówi się, że ich talenty leżą bardziej po stronie kreatywności.

Biorąc pod uwagę popularność idei „prawomózgowców” i „lewomózgowców”, może Cię zaskoczyć, że jest to tylko jeden z wielu mitów na temat mózgu.

Teoria

Zgodnie z teorią dominacji lewej lub prawej półkuli mózgowej, każda strona mózgu kontroluje inny typ myślenia. Dodatkowo, mówi się, że ludzie preferują jeden typ myślenia nad drugim.

Na przykład, o osobach „lewo-mózgowych” często mówi się, że są bardziej logiczne, analityczne i obiektywne. O osobach „prawomózgowych” mówi się, że są bardziej intuicyjne, myślące i subiektywne.

W psychologii teoria ta opiera się na lateralizacji funkcji mózgu. Mózg zawiera dwie półkule, z których każda pełni szereg funkcji. Obie strony mózgu komunikują się ze sobą poprzez ciało modzelowate.

Lewa półkula kontroluje mięśnie po prawej stronie ciała, podczas gdy prawa półkula kontroluje mięśnie po lewej stronie. Z tego powodu, na przykład, uszkodzenie lewej strony mózgu może mieć wpływ na prawą stronę ciała.

Historia

Czy jedna strona mózgu kontroluje określone funkcje? Czy ludzie są albo lewo- albo praworęczni? Jak wiele popularnych mitów psychologicznych, ten również wyrósł z obserwacji ludzkiego mózgu, które następnie zostały dramatycznie zniekształcone i wyolbrzymione.

Teoria prawego i lewego mózgu powstała dzięki pracy Rogera W. Sperry’ego, który otrzymał Nagrodę Nobla w 1981 roku. Badał on funkcjonowanie mózgu u pacjentów, u których ciało modzelowate (struktura łącząca obie półkule mózgu) zostało chirurgicznie przecięte w celu leczenia opornej na leczenie epilepsji.

Jednak pacjenci ci doświadczali również innych objawów po przecięciu ścieżki komunikacyjnej między dwiema stronami mózgu. Na przykład, wielu pacjentów z rozszczepionym mózgiem nie było w stanie nazwać obiektów, które były przetwarzane przez prawą stronę mózgu, ale byli w stanie nazwać obiekty, które były przetwarzane przez lewą stronę mózgu. Na podstawie tych informacji Sperry zasugerował, że język jest kontrolowany przez lewą stronę mózgu.

Ogólnie rzecz biorąc, lewa strona mózgu ma tendencję do kontrolowania wielu aspektów języka i logiki, podczas gdy prawa strona ma tendencję do zajmowania się informacjami przestrzennymi i rozumieniem wzrokowym.

Badania

Późniejsze badania wykazały, że mózg nie jest prawie tak dychotomiczny, jak kiedyś sądzono. Na przykład badania wykazały, że zdolności w przedmiotach takich jak matematyka są najsilniejsze, gdy obie połowy mózgu pracują razem.

Obecnie neurobiolodzy wiedzą, że obie strony mózgu współpracują ze sobą w celu wykonywania szerokiej gamy zadań i że obie półkule komunikują się ze sobą poprzez ciało modzelowate.

Lewa półkula specjalizuje się na przykład w wyłapywaniu dźwięków, które tworzą słowa i opracowywaniu składni zdania, ale nie ma monopolu na przetwarzanie języka. Prawa półkula jest bardziej wrażliwa na emocjonalne cechy języka, dostrajając się do powolnych rytmów mowy, które np. niosą intonację i stres.

Chociaż koncepcja prawego mózgu i lewego mózgu została obalona, jej popularność nadal się utrzymuje. Co więc dokładnie sugeruje ta teoria?

Prawa półkula mózu

Zgodnie z teorią dominacji lewej i prawej półkuli mózgu, prawa strona mózgu jest najlepsza w zadaniach ekspresyjnych i kreatywnych. Niektóre ze zdolności popularnie kojarzonych z prawą stroną mózgu to:

 • Rozpoznawanie twarzy
 • Wyrażanie emocji
 • Tworzenie muzyki
 • Odczytywanie emocji
 • Docenianie kolorów
 • Używanie wyobraźni
 • Bycie intuicyjnym
 • Bycie kreatywnym

Lewa półkula mózgu

Lewa półkula mózgu jest uważana za sprawną w zadaniach, które wymagają logiki, języka i analitycznego myślenia. Lewa półkula mózgu jest opisywana jako lepsza w następujących dziedzinach:

 • Język
 • Logika
 • Myślenie krytyczne
 • Liczby
 • Rozumowanie