Co to znaczy mieć IQ geniusza?

Co to znaczy mieć IQ geniusza?

Ludzie często mówią o bardzo wysokich wynikach IQ, określanych jako genialne IQ, ale co dokładnie oznaczają te liczby i jak się one mają do siebie?

Czy ludzie z przedziału „Genialne IQ” są naprawdę o wiele lepsi niż ci z przedziału „Wysokie IQ” lub nawet „Przeciętne IQ”? Czy geniusze odnoszą większe sukcesy niż ich rówieśnicy o niższym IQ? Niektórzy eksperci sugerują, że inne czynniki, w tym inteligencja emocjonalna, mogą mieć nawet większe znaczenie niż iloraz inteligencji wyrażony w punktach IQ.

Co oznacza przeciętny wynik IQ?

Średni wynik IQ mieści się w przedziale od 85 do 115.

68% wyników IQ mieści się w granicach jednego odchylenia standardowego od średniej.

Oznacza to, że większość ludzi ma wynik IQ pomiędzy 85 a 115.

Podział wyników IQ

Skala punktacji jest zawsze ustalona tak, aby dokładnie średni wynik w teście IQ wynosił 100. Wyniki IQ są często oznaczane następującymi etykietami:

 • 1 do 24: głębokie upośledzenie umysłowe
 • 25 do 39: poważne upośledzenie umysłowe
 • 40 do 54: umiarkowane upośledzenie umysłowe
 • 55 do 69: lekka niepełnosprawność umysłowa
 • 70 do 84: upośledzenie umysłowe na pograniczu
 • 85 do 114: Przeciętna inteligencja
 • 115 do 129: Powyżej przeciętnej lub bystry
 • 130 do 144: Umiarkowanie uzdolniony
 • 145 do 159: Wysoce uzdolniony
 • 160 do 179: Wyjątkowo uzdolniony
 • 180 i więcej: Głęboko uzdolniony

Zrozumienie wyników IQ

Wyniki IQ są zgodne z tak zwaną krzywą dzwonową. Aby zrozumieć, co oznacza wynik testu IQ, należy znać kilka kluczowych terminów.

Krzywa dzwonowa: Kiedy wyniki IQ są naniesione na wykres, zazwyczaj mają kształt krzywej dzwonowej. Szczyt „dzwonu” znajduje się tam, gdzie leży większość wyników. Dzwon następnie opada w dół na każdą stronę; jedna strona reprezentuje wyniki niższe od średniej, a druga – wyniki powyżej średniej.

Średnia: Średnia jest obliczana poprzez dodanie wszystkich wyników razem, a następnie podzielenie przez całkowitą liczbę wyników.

Odchylenie standardowe: Jest to miara zmienności w populacji. Niskie odchylenie standardowe oznacza, że większość punktów danych jest bardzo zbliżona do tej samej wartości. Wysokie odchylenie standardowe wskazuje, że punkty danych mają tendencję do bycia bardzo rozproszonymi od średniej. W testach IQ odchylenie standardowe wynosi plus lub minus 15.

Sprawdź również: Jak mierzone są średnie wyniki IQ

Co naprawdę oznaczają wyniki IQ

Co dokładnie składa się na genialny wynik w pomiarze inteligencji? Aby zrozumieć ten wynik, ważne jest, aby najpierw dowiedzieć się nieco więcej o testach IQ w ogóle.

Dzisiejsze testy inteligencji są w dużej mierze oparte na oryginalnym teście opracowanym we wczesnych latach 1900 przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta. Aby zidentyfikować uczniów potrzebujących dodatkowej pomocy w szkole, rząd francuski poprosił Bineta o opracowanie testu, który mógłby zostać wykorzystany do określenia, którzy uczniowie najbardziej potrzebują pomocy w nauce.

Na podstawie swoich badań Binet opracował koncepcję wieku umysłowego. Dzieci z określonych grup wiekowych szybko odpowiadały na określone pytania. Niektóre dzieci były w stanie odpowiedzieć na pytania, na które zazwyczaj odpowiadały dzieci w starszym wieku, a więc dzieci te miały wyższy wiek umysłowy niż ich rzeczywisty wiek chronologiczny. Miara inteligencji Bineta opierała się na przeciętnych zdolnościach dzieci w danej grupie wiekowej.

Testy inteligencji mają na celu zmierzenie zdolności osoby do rozwiązywania problemów i rozumowania. Wynik testu IQ jest miarą inteligencji płynnej i skrystalizowanej. Twój wynik w teście IQ wskazuje, jak dobrze wypadłeś w testach zdolności umysłowych w porównaniu z innymi osobami w Twojej grupie wiekowej.

Zobacz też: IQ czy EQ – co jest ważniejsze?

Co mierzą testy IQ

Logika, świadomość przestrzenna, rozumowanie werbalne i zdolności wizualne to niektóre z kluczowych obszarów ocenianych przez wiele testów IQ. Nie są one przeznaczone do pomiaru wiedzy w konkretnych obszarach tematycznych, na których koncentrują się testy SAT i ACT.

Test IQ nie jest czymś, do czego można się naprawdę uczyć, aby poprawić swój wynik. Zamiast tego, testy te bardziej interesują się Twoją zdolnością do używania logiki do rozwiązywania problemów, rozpoznawania wzorców i szybkiego łączenia różnych informacji.

Chociaż często słyszy się, że genialne osoby, takie jak Albert Einstein i Steven Hawking, posiadają IQ równe 160 lub wyższe, lub że niektórzy kandydaci na prezydenta mają określone IQ, liczby te są jedynie szacunkowe.

Wyniki IQ rosną

Wyniki IQ wzrastają wraz z kolejnymi pokoleniami. Jest to znane jako efekt Flynna, nazwany tak na cześć badacza Jamesa R. Flynna.

Od lat 30. XX wieku, kiedy to po raz pierwszy rozpowszechniły się standaryzowane testy, badacze odnotowali stały i znaczący wzrost wyników testów wśród ludzi na całym świecie. Flynn zasugerował, że wzrost ten wynika z poprawy naszych zdolności do rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego i wykorzystywania logiki.

W rozmowie TED z 2013 roku Flynn wyjaśnił, że poprzednie pokolenia musiały w dużej mierze radzić sobie z konkretnymi i specyficznymi problemami w swoim bezpośrednim otoczeniu. Od współczesnych ludzi oczekuje się natomiast myślenia o sytuacjach abstrakcyjnych i hipotetycznych. Co więcej, w ciągu ostatnich 75 lat radykalnie zmieniło się podejście do edukacji, a coraz więcej osób wykonuje zawody określane jako wymagające poznawczo.

Sprawdź również: Czym jest test IQ? Co mierzy i jak?

Podsumowanie

Testy IQ są rzeczywiście interesujące, ale ważne jest, aby pamiętać, że nie są one jedyną miarą inteligencji. Koncentrują się one na pewnych obszarach naszych zdolności i chociaż wskazują na to, jak inteligentna może być dana osoba pod względem akademickim, istnieją w życiu obszary, w których ktoś może być znacznie lepszy od innych mimo słabszego wyniku takiego testu.